OmSorg - Temadage

Oplev teater, koncert, foredrag, oplæsning, udstilling, skriveværksted, workshop og podcast-vandring!

Vi dykker i 2020 ned i temaet OmSorg og tilbyder en række aktiviteter forskellige steder i hele landet – bl.a. Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg og Faxe – med fokus på børn og unges forhold til sorg og tab. Aktiviteterne kan afvikles separat eller sættes sammen som et samlet tematisk forløb over flere dage.

OmSorg er et samarbejde mellem teatre, universiteter, biblioteker, kirker og skoler. Vi ønsker at give publikum og de medvirkende børn, unge og voksne anledning til at dele oplevelser med scenekunsten, litteraturen, musikken og forskningen om dette aktuelle emne.

Der kommer løbende nye ting til projektet OmSorg, så følg med her i kalenderen og på vores Facebook-side – eller skriv til os!

Farvel

Kunstnerisk workshop omhandlende afsked for 0. klasse.
Samarbejde mellem kirke og skole. Produceret af teatret WunschMachine www.wunschmachine.dk

Farvel er en kunstnerisk workshop for børn i 0. klasse, hvor der bruges performative redskaber og skabelsesprocesser til at lege med og undersøge ritualet og afskeden. Samtidig skabes der kendskab til børnenes lokalområde, da vi sammen med børnene sætter fokus på deres lokale kirkegård, de mennesker der ligger begravet der, og dem der bruger kirkegården i dagligdagen.

Dag 1: Ugen starter med, at børnene oplever en lille kunstnerisk vandring gennem kirkegården. Den vil bestå af et møde med karakterer, små brudstykker af fortællinger, musik og sang samt et fælles ritual, vi laver sammen. Efter vandringen vil resten af dagen bestå af lege, der samler og skaber tryghed, samt lege der skaber karakterer og åbner fantasien.

Dag 2: Vi arbejder med den lokalhistorie, der knytter sig til kirkegården. Det vil dels handle om, at få lokale folk til at fortælle om, hvem der ligger begravet på kirkegården, og dels handle om, at børnene selv fortæller deres egne historier.

Dag 3: Vi arbejder med ritualet. Det vil være en blanding af lege, refleksion og skabelse af egne ritualer med særligt fokus på afsked. I den forbindelse vil vi også snakke om afskeder og om at sige farvel.

Dag 4-5: Vi vil samle trådene fra de forrige dage og skabe performancevandringer på kirkegården, som vi slutter af med at vise for børnenes familier fredag eftermiddag.

Praktisk Info
Målgruppe: Børn i 0. klasse.
Varighed:  5 undervisningsdage, 5 timer per dag.
Sted: Skoler og kirker/kirkegårde.

Udvikler og kunstnerisk leder: Helga Rosenfeldt.
Kontakt og bestilling: helgarosenfeldt@gmail.com

Sorg-Vandring

På Aalborg Universet afslutter Svend Brinkmann i 2020 et 4-årigt forskningsprojekt om Sorgens Kultur og i den forbindelse, har han sagt ja til at samarbejde med SAUM om at formidle nogle af deres forskningsresultater via en kunstnerisk platform – et ganske andet format end  universitetets mere klassisk skriftlige formidling. Dette samarbejdet indgår i vores Sorg-Vandring.

Og hvad er så en Sorg-Vandring?

En Iscenesat Vandring
På vores Sorg-Vandring foretager publikum sammen en 50-60 minutters vandring i det lokale landskab. På turen hører de en podcast om temaet sorg med musik, lydcollager og interviews med bl.a. Svend Brinkmann, Jes Dige og mennesker med personlige beretninger om at møde og arbejde med sorg.

Podcasten afspilles på trådløse høretelefoner, som udleveres ved start. Turen ledes af en guide, og undervejs er der fælles intermezzoer med live indslag. Sorg-vandringen afsluttes i en kirke med en halv times live koncert med sange af bl.a. Mahler v  pianist Julie Ankjær Olsen og mezzosopran Ingeborg Fangel MO.

En iscenesat vandring lægger sig i krydsfeltet mellem forskning, natur og kunst, hvor både kroppen, sanserne, sjælen og intellektet bliver fodret på en gang

SAUM har skabt Sorg-Vandring sammen med kunstnerkollektivet MYRKR ud fra samme format som MYRKRs Mørkevandringer – læs mere om disse på www.myrkr.dk

Praktisk Info
Målgruppe: Voksne.
Varighed: 1,5 time.
Sted: Dit lokalområde og kirke.
Pris: 10.000 eks. Moms.

En Sten Fra Mit Hjerte

Skrive-og komponistværksted for børn i 5.- 6. klasse

En Sten Fra Mit Hjerte er et skrive- og komponistværksted, hvor børn på 5. og 6. klassetrin møder og bliver undervist af forfatteren Cecilie Eken (Mørkebarnet; Den Sorte Safir) og komponist Peter Bruun (FIGURA Ensemble).

Værksteds-workshoppen foregår på børnenes skole og/eller bibliotek.
Dag 1: Børnene skaber tekster omhandlende sorg sammen med Cecilie Eken.
Dag 2: Børnene lave musik til deres tekster sammen med Peter Bruun.
Værksteddagene afsluttes med en udstilling af børnenes værker for forældre og skolen og/eller bibliotekets brugere.

Cecilie Eken om En Sten Fra Mit Hjerte:
“Børn skriver om deres sorger. Sorg er en følelse, vi ikke kan undgå her i livet, men det er ofte en følelse, der er belagt med tabu og er svær at tale om. Især hvis vi går med sorgen alene, kan den blive tyngende, og det at dele den kan netop give følelsen af, at der ”falder en sten fra hjertet”. Med udgangspunkt i billedbogen V og musikteaterstykket Historien om V skal vi arbejde med at skrive korte tekster om en sorg – noget, der tynger hjertet. Det behøver ikke at handle om en personlig sorg for deltagerne, vi nærmer os emnet på en måde, der skal være til at rumme for alle. Gennem en vekselvirkning mellem korte oplæg fra forfatteren og skrivning skaber børnene et prosadigt eller et rim, som skrives rent på computer, så det kan hænges op. Afslutningsvis er det tanken, at alle elever med posca-tuscher udsmykker en sten med titlen på deres digt om en sorg. Når de går hjem, efterlader de hermed helt konkret en sten fra deres hjerte, der tilsammen med deres tekster udgør en lille udstilling.”

Peter Bruun om En Sten Fra Mit Hjerte:
“Musikalsk skaben. Vi bombarderes med lyden af musik, ikke mindst børn. Der er musik overalt og til alt. Men musik er meget mere end dens lyd. Musik er en måde, vi får kontakt med hinanden på og forstår os selv og hinanden. Selv om vi kan høre musik overalt, er det vigtigt for os, at vi også udtrykker os i og gennem musik. Og at vi gør det sammen. Når man selv skaber musik, er musikken helt tæt på: Musikken er ens egen. Mange tror, at det kræver særlige forudsætninger at skabe musik, men det passer ikke. Musikalitet er noget, vi alle har med fra barndommen – ligesom vi har et sprog.”

Praktisk Info
Målgruppe: Børn på 5. og 6. klassetrin.
Varighed:  2 undervisningsdage, 6 timer per dag.
Sted: Skoler og biblioteker.
Pris: 5.000,- kr. eks. Moms. Der kan søges tilskud fra kommunen.