Musikteatret SAUM - VISIONEN:

SAUM betyder søm på ny-norsk. Altså et søm der forbinder ting; det der holder forskellige flader sammen – eller kanter noget. Vi vil gerne både forbinde og give kant!

Vi vil forbinde de bedste elementer fra det danske børneteater: intimiteten, nærværet, ærligheden, den enkle, direkte fysiske form med operaens forcer: stemmen som bæres af både ånd og krop, den æstetiske og sjælelige dybde, den klassiske musiks insisteren på lydhørhed og kompleksitet. Vi vil forbinde ambitiøs, nyskabende klassisk musik med teater i en formidlingsform, der er umiddelbar og tilgængelig for alle, der vil lytte og se – både børn og voksne.

Vi vil give kant til børnekultur, udfordre og forstørre børnenes oplevelse af sig selv og vores brogede verden med store og små eksistensfortællinger. Vi tør godt tage fat i store og vanskelige temaer, som man kan se på de produktioner, vi har produceret, og som er under udvikling.  Vi er ikke bange for at berøre det tragiske i vores repertoire, hvilket giver livsbekræftende historier om at tackle enorme udfordringer og om at komme styrket gennem kriser.

– Vi ønsker at skabe forestillinger som taler direkte ind i aktuelle og almenmenneskelige problemstillinger, som både lydhøre børn og voksne kan spejle sig i. Hvor stemme og krop bruges smidigt så “det operale” ikke bliver en formmæssig hindring/distance, som publikum skal overskride, men underordner sig og løfter en kompromisløs formidling af vedkommende og komplekse historier. 

 

Musikteatret SAUM blev stiftet i 2010 af den klassisk uddannede sanger Ingeborg Fangel Mo, som har boet en årrække i Norge, hvilket fremgår af det særlig nordiske islæt!

Ingeborg Fangel Mo driver i dag Musikteatret SAUM på projektbasis – fra sæson 2017/18 med en særlig tilknytning til Faxe Kommune.
Se mere under SAUM i FAXE.