Musikteatret Saum - Is-slottet

Saum - Et nordisk musikteater

Opera for både børn og voksne. Eksistentielle, nutidige og vedkommende historier formidlet gennem nykomponeret klassisk musik. Kammeropera i øjenhøjde i en foranderlig verden.

Produktioner

Flere produktioner

Om saum

Saum er et nordisk musikteater, stiftet af Ingeborg Fangel Mo i 2010.

SAUM betyder søm på ny-norsk. Altså et søm der forbinder ting; det der holder forskellige flader sammen – eller kanter noget. Vi vil gerne både forbinde og give kant!

Vi vil forbinde de bedste elementer fra det danske børneteater: intimiteten, nærværet, ærligheden, den enkle, direkte fysiske form med operaens forcer: stemmen som bæres af både ånd og krop, den æstetiske og sjælelige dybde, den klassiske musiks insisteren på lydhørhed og kompleksitet. Vi vil forbinde ambitiøs, nyskabende klassisk musik med teater i en formidlingsform, der er umiddelbar og tilgængelig for alle, der vil lytte og se – både børn og voksne.

Læs mere

Omsorg - Temadage

Oplev teater, koncert, foredrag, oplæsning, udstilling, skriveværksted, workshop og podcast-vandring!

Vi dykker i 2020 ned i temaet OmSorg og tilbyder en række aktiviteter forskellige steder i hele landet – bl.a. Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg og Faxe – med fokus på børn og unges forhold til sorg og tab. Aktiviteterne kan afvikles separat eller sættes sammen som et samlet tematisk forløb over flere dage.

Læs mere

Jord festival

Kunsten kan være med til at åbne for vores sanser. Kunsten kan styrke vores bevidsthed og refleksion og åbne verden, åbne for nye vinkler og nye muligheder.

Pga Covid-19 måtte vi desværre aflyse JORD-festival i maj måned, men vi arbejder på at flytte arrangementer til starten af september 2020

Naturen er vores verden. Det er med den vi lever og dør og med den vi følges ad gennem livet. Vi bliver i denne tid mere og mere opmærksomme på, at vi er forbundet med naturen. At vores udvikling påvirker naturens udvikling.

Og omvendt…

Læs mere